Symboly - základní přehled a význam

Oblečení i šperky často doprovází, kromě ornamentů a vzorů, různé symboly, například óm, osm symbolů štěstí, mantry a další. V budhismu i hinduismu mají tyto symboly hluboký význam. Níže se dočtete základní informace a jejich podobu.

 

 

Symboly v buddhismu a hinduismu

Symboly hrají klíčovou roli v mnoha náboženstvích a tradicích po celém světě, a buddhismus s hinduismem nejsou výjimkou. Tyto symboly nejsou pouze vizuálními znaky nebo ozdobami; mají hluboký a trvalý význam. V našem současném světě nám mohou tyto symboly sloužit jako mosty k hlubšímu porozumění a tak pomáhat nalézt klid a rovnováhu v každodenním životě.

V buddhismu a hinduismu každý symbol nese specifický význam, který je často spojen s konkrétními učeními, příběhy nebo božstvy (některé symboly a postavy se vyskytují současně jak v hinduismu, tak budhismu). A protože tyto symboly jsou často používány také ke zdobení zboží (například tisk symbolu na látce) či je lze nalézt i samostatně (jako například v podobě přívěšků), níže si ty hlavní lehce představíme.

  

 

Óm (Aum)

Symbol Óm, někdy psaný jako Aum, je jedním z nejhlubších a nejuniverzálnějších symbolů v hinduismu i buddhismu (významově mírně odlišně). Tento posvátný zvuk a grafické znázornění je víc než jen symbol; je to vibrace, která představuje celý vesmír a jeho nekonečné možnosti.

 

V hinduismu je Óm považován za prvotní zvuk, ze kterého vzešlo všechno stvoření. Podle Véd, staroindických svatých textů, byl Óm zvukem, který zazněl v momentě stvoření vesmíru. Tento symbol a zvuk tak představuje samotnou esenci reality a je považován za spojení s božským. Óm je často používán jako první mantra na začátku a na konci modliteb, meditace nebo jakékoli duchovní praxe.

 

V buddhismu Óm nabývá mírně odlišného významu, ale stále zůstává symbolicky významný. Je součástí mnoha důležitých manter, včetně slavné mantry "Om Mani Padme Hum", která je základem tibetského buddhismu. V této tradici Óm symbolizuje čistý, neposkvrněný zvuk, který proměňuje ego, žádostivost a připoutanost k podstatě osvícení.

 

Vizuálně je Óm zobrazen několika způsoby, z nichž každý má svůj specifický význam. Tradičně se skládá ze tří křivek, jednoho bodu a polo-měsíce, které dohromady tvoří složitý vzor. První křivka reprezentuje bdělý stav mysli, druhá hluboký spánek a třetí stav snění. Bod na vrchu symbolizuje čtvrtý stav – stav transcendentního vědomí, který je nad všemi ostatními stavy. Polo-měsíc symbolizuje mayu, iluzi, která musí být překonána na cestě k osvícení.

 

Óm je někdy považován za akustický ekvivalent Atmanu (duše) a Brahmu (neosobního světového ducha). Jeho opakování v meditaci může vést k hlubokým duchovním zážitkům a většímu uvědomění si jednoty vesmíru. Tento zvuk pomáhá uklidnit mysl a přenáší meditujícího do vyšších stavů vědomí. V každodenní praxi může pravidelné opakování mantry Óm pomoci udržet mentální klid, zklidnit stres a posílit spojení s duchovním já. Jako zvuková meditace může Óm pomoci vyčistit mysl od rozptylení a umožnit hlubší vhled a klid.

 

 

 

Mantra 

Mantra je slovo, zvuk, výrok nebo skupina slov, která se opakuje s účelem duchovního zaměření, meditace nebo při provádění rituálů. Mantra tedy není jasně daný jeden symbol s významen - je spousta druhů manter (vpodstatě modlite). Někdy se ty nejznámější (například Om Mani Padme Hum) objevují jako psaný text třeba jako tisk na látce, zdobení šperku,... Obvykle psané ve vizuálně zajímavém sanskrtu či v tibetské podobě.

V buddhismu se mantry používají k osvobození mysli a dosažení vyšších stavů meditace a osvícení. Mnohé z těchto manter jsou v sanskrtu a obsahují slova, která jsou považována za svatá a mají specifickou vibraci nebo frekvenci, která by měla vést k transformaci vědomí. Například mantra "Om Mani Padme Hum" je jednou z nejznámějších buddhistických manter a je často používána k vyznání soucitu a moudrosti.

V hinduismu mají mantry také klíčovou roli, například "Gayatri Mantra", která je považována za velmi silnou a je recitována pro osvícení a prospirituální růst. Mantra obvykle kombinuje dvě silné složky – zvuk a význam, které společně pomáhají dosáhnout hlubších duchovních cílů.

  

 

  

Buddhovy oči

Buddhovy oči, starobylý symbol, který je hluboce zakotven ve východních tradicích. Tyto oči představují moudrost a soucit Buddhy, který sleduje svět bez hranic a rozdílů, v nepřetržité meditaci a pochopení.

 

Buddhovy oči jsou obvykle zobrazovány s bohatě ozdobeným vnějškem a výraznými rysy. Vyrobené ze čtyřech hlavních částí - dvou velkých očí, reprezentujících vševědoucí pohled Buddhy, a velkého nosu ve tvaru obrácené číslice tři, symbolizujícího sanskrtské slovo 'ॐ' (Óm), které je základním mantrou hinduismu a buddhismu. Mezi očima se často nachází třetí oko, symbolizující duchovní probuzení a intuici.

 

Buddhovy oči jsou každodenní připomínkou cesty za osvícením. V osobním životě mohou sloužit jako metafora pro potřebu být ‘otevřený’ a vnímavý k okolnímu světu a jeho potřebám. Duchovně symbolizují vševědoucí povahu mysli, která je osvobozená od ignorantství a která vnímá skutečnou podstatu všech věcí.

 

 

Symbol chodidla

Tento starobylý symbol v sobě skrývá hluboké duchovní a kulturní poselství napříč směry a náboženstvími, v hinduismu a buddhismu je spojován s hlubší podstatou.

V hinduismu se stopy (páduka) bohů, jako je Višnu, Šiva, Lakšmí, často zobrazují na svatých místech a slouží jako zdroj požehnání a duchovního osvícení pro věřící. Tyto stopy symbolizují božskou přítomnost na zemi a nabádají věřící, aby následovali cestu, kterou bohové ukazují. Každý z hinduistických hlavních bohů má svou "stopu", která nese určité atributy.

V buddhismu symbolizuje noha (Buddhapada) cestu k osvícení. Tyto stopy jsou často vyobrazeny s různými symboly, jako jsou kola Dharmy, která představují učení Buddhy a jeho cestu k nirváně. Buddhovy stopy připomínají věřícím, že osvícení je dosažitelné a že Buddha šel před nimi, aby ukázal cestu. Také obecně připomínají, že každý krok, který učiníme, by měl vést k lepšímu pochopení sebe sama a světa kolem nás.

 

 

8 šťastných symbolů

Jedná se původně o tradiční indické symboly, které buddhismus přejal a mírně si je upravil pro své potřeby. Každý z těchto symbolů má svůj význam a společně reprezentují různé aspekty Buddhova učení či symbolizují 8 příznivých znamení (dle tradice)

 

  • Lotsový květ (padma), symbolizuje čistotu a duchovní očištění. Lotos roste v bahně, ale kvete nad vodou, což představuje schopnost překonat touhy a přilnavost a dosáhnout osvícení
  • Slunečník (čhatra), symbolizuje ochranu a královskou důstojnost, chrání před zlem a nečistotami
  • Zlaté ryby (suvarnamatsja), dymbol dvou zlatých ryb reprezentuje řeky (Ganga a Jamuna). Přináší štěstí, bohatství a svobodu, v buddhismu představuje odvahu a nebojácnost
  • Váza (nidhána-kumbha), symbol nádoby s pokladem či posvátné vázy je spojován se štěstím, krásou a bohatstvím. Také symbolizuje dlouhověkost, zdraví a prosperitu
  • Pravotočivá mušle (šankha), představuje hlas Buddhova učení, které šíří moudrost do všech směrů, znamení k probuzení
  • Nekonečný uzel (šrívatsa), věčný uzel, symbol nekonečna, zobrazuje propojenost všeho. Vzájemné propojení náboženství, moudrosti a soucitu
  • Praporec vítězství (dhvadža), symbol vítězství. Dle buddhismu se stává symbolem k překonání svých tužeb, nenávistí a chtíčů při cestě za osvícením
  • Kolo dharmy (dharmachakra), symbolizuje učení Buddhy a cestu k osvícení. Je sestaveno z osmi dílů (pochopení, myšlení, řeč, jednání, život, usilování, záměry, meditace)

 

 

Svastika

Symbol svastiky má dlouhou historii - ve starověkých kulturách po celém světě, včetně Evropy, Asie a Ameriky, byla svastika symbolem štěstí, prosperity a ochrany.

 

V hinduismu symbolizuje svastika štěstí, Brahmovo stvoření a ochranu proti zlu a neštěstí. Také je považována za symbol slunečního boha, Surji, a její čtyři ramena značí čtyři směry, čtyři Védy a čtyři etapy života v hinduistické filozofii.

 

V buddhismu svastika symbolizuje dlouhověkost, štěstí a vševědoucí Buddhovy oči. Často je vidět na hrudi soch Buddhy jako symbol srdce, které je centrem univerzální moudrosti.